Als je een KANDIDAAT bent

Door het stempact te tekenen, engageer je je om campagne te voeren rond deze punten en, indien je verkozen bent, tegen de Europese Commissie te stemmen als zij zich niet engageert om werk te maken van deze zes punten.

  • 1. Strijd tegen klimaatopwarming
  • 2. Strijd voor de uitroeiing van armoede in Europa
  • 3. Strijd voor een gelijk en beter loon
  • 4. Strijd voor meer democratie binnen de EU en een beter genderevenwicht
  • 5. Strijd tegen belastingontduiking
  • 6. Strijd voor het recht om te helpen
  • 7. Strijd voor een beter onderwijs en een betere toekomst voor onze jongeren

To verify your identity, please enter an email address linked to your official website or to your Twitter/Facebook profile. 

These data will only be used for the purpose of the VotePact campaign and not shared with third parties. By signing the VotePact you agree to publish on this website your name, party and country of origin. Your email will not be published.