Een stempact voor Europa

Op 26 mei 2019 stemmen we opnieuw voor onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Zij moeten op hun beurt de nieuwe Europese Commissie goedkeuren.

De Europese verkiezingen mogen geen strijd worden tussen pro-Europese en anti-Europese burgers. Europese burgers moeten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het Europa dat zij willen!

Europa kan het zich niet veroorloven om nog eens voor 5 jaar “business as usual” te gaan. We moeten onze stem gebruiken om samen radicale veranderingen en echte engagementen door te duwen.

Wij nodigen alle kandidaten en kiezers, van alle partijen, uit om onze stempact te tekenen.

Als je een kiezer bent:

Door het stempact te tekenen, engageer je je om enkel voor deze kandidaten voor het Europees Parlement te stemmen die bereid zijn om tegen de Europese Commissie te stemmen als zij niet van plan is om voluit voor de volgende zes punten te gaan.

Als je een kandidaat bent:

Door het stempact te tekenen, engageer je je om campagne te voeren rond deze punten en, indien je verkozen bent, tegen de Europese Commissie te stemmen als zij zich niet engageert om werk te maken van deze zes punten

Als je een KANDIDAAT bent

Door het stempact te tekenen, engageer je je om campagne te voeren rond deze punten en, indien je verkozen bent, tegen de Europese Commissie te stemmen als zij zich niet engageert om werk te maken van deze zes punten.

votepact.eu
1. Strijd tegen klimaatopwarming

De volgende Europese Commissie moet effectieve maatregelen nemen om Europa klimaatneutraal te maken in één generatie- tegen 2045 om zo de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 1,5 ℃ . Deze effectieve maatregelen moeten op korte termijn genomen worden en moeten erop gericht zijn Europa klimaat-neutraal te maken.

 

votepact.eu
2. Strijd voor de uitroeiing van armoede in Europa

De volgende Europese Commissie moet een duidelijk engagement tonen om armoede uit te roeien in Europa en moet een ambitieus programma voorleggen om binnen 15 jaar kinderarmoede in de EU uit te roeien.

votepact.eu
3. Strijd voor een gelijk en beter loon

De volgende Europese Commissie moet gelijk loon voor gelijk werk garanderen en collectieve onderhandelingen ondersteunen voor betere lonen. Ook moet werk gemaakt worden om het aantal werkende armen te reduceren en betere jobs te creëren. 

votepact.eu
4. Strijd voor meer democratie binnen de EU en een beter genderevenwicht

De helft van de Europese Commissarissen moeten vrouwen zijn en 2/3 moet verkozen zijn in het Europees Parlement

votepact.eu
5. Strijd tegen belastingontduiking

De volgende Europese Commissie moet de strijd tegen belastingontduiking, belastingfraude, geld witwassen, georganiseerde misdaad en corruptie dringend opvoeren. 

votepact.eu
6. Strijd voor het recht om te helpen

De volgende Europese Commissie moet het recht van Europese burgers om vluchtelingen en migranten in nood te helpen garanderen. 

votepact.eu
7. Strijd voor een beter onderwijs en een betere toekomst voor onze jongeren

De volgende Europese Commissie moet elke jongere het recht geven een job of een opleidingsaanbod te krijgen binnen de vier maanden na het einde van zijn/haar schoolopleiding of nadat hij/zij werkloos geworden is. Het budget voor Erasmus + moet tien keer groter worden.